Welkom |

| Activiteiten |

| Activiteiten kalender |

| Inschrijving lid  |

| vzw De Bosvrienden |

| De Bosloop  |

| Uitslagen Bosloop |

| Foto's  |

| Winterjogging |

| Avondwandeling |

| Sponsors |

| Pers  &  links |

 

 

 

vzw De Bosvrienden       

Werking      Lidmaatschap     Historiek

Werking                   

Stichting vzw verschenen in het staatsblad  op 30/12/1999
Identificatienummer 18597/99

Voorzitter ; Martine Gommé
Ondervoorzitter ; Robert Beyns
Secretaris ; Marina Mertens
Penningmeester ; Betty Vervoort

Bestuursleden

 • Roger Beyens
 • Theo Geens
 • Maggy Demeer
 • Raymon Maes
 • Martine Huybrighs
 • Danny Gourmand
 • Alex Vervoort
 • Patrik Van krunkelsven

Huidig aangesloten leden: 225
Jaarlijkse algemene vergadering: november
De Bosloop is een activiteit die de meeste voorbereiding en energie opslorpt, maar tevens ons de nodige werkingskosten voor de club verschaft.
Dankzij op dit ogenblik 3 grote en 40 kleine sponsors kunnen wij de deelnameprijs democratisch houden met gratis een waardevolle attentie.
Een reeks milde schenkers laat ons toe de 3 eerste mannen en 3 eerste vrouwen op elke afstand een prijs te overhandigen, een grote gratis aanwezigheidstombola te houden en de kleintjes op de kilometer  een goed gevulde kindertas (fruit, snoep, speelgoed, etc.) te geven.
Buiten de manifestaties die wij in clubverband doen, zijn er nog talrijke andere activiteiten waaraan deelgenomen wordt: stratenlopen, marathons, wandelen, en trektochten organiseren.

Lidmaatschap              Boven    

Het jaarlijks lidgeld  bedraagt € 15 

Voor € 3,00 per  manifestatie kan men deelnemen aan:

 • Scherpenheuvel (laatste zondag van juni)
 • Bosloop (laatste zondag van juli)

Voor € 4  kan men deelnemen aan:

 • spaghetti-run  + spaghetti festijn (april)

Voor € 6 per  manifestatie kan men deelnemen aan:

 • pré-classic + ontbijt (zaterdag van Looise braderij begin juli)
 • Ontbijt Run + ontbijt (december)

 

Jaarlijks ledenfeest aan democratische prijs

Inschrijving lidmaatschap de Bosvrienden

 

Historiek            Boven

Eind de jaren zestig is er een schuchter begin. Enkele sportievelingen waaronder de gebroeders Claes, Jef en Juul, Raymond Dubois, Ludo Persoons en Raymond Camps gingen regelmatig op zondag een toerke lopen. De afstand steeg langzaam van vier kilometer naar dertien en het aantal lopers van enkelen tot een hele meute. Zo een joggingsloop startte elke zondag om tien uur waarbij het eerste halfuur de spieren werden losgewerkt op de fit-o-meter. Om half elf wandelde de groep richting manège, de plaats van afspraak voor het vertrek. Dit ritueel bestaat nog steeds. Enkele jaren later werd ook op donderdagavond gelopen naar Averbode en de groep sportievelingen groeide aan. Het werd een soort vriendenkring, een joggersvereniging maar dan zonder voorzitter, zonder kas, zonder naam. Na de joggings werd er bij een verfrissend pintje nagepraat en gelachen in Ter Scoete, en het is daar dat tussen pot en pint talrijke initiatieven ontstonden zoals de Bosloop, de 3-daagse hoogtestage in Duitsland, de jogging naar Scherpenheuvel (in 2018 voor de 39ste  keer) , .... Een van de pioniers, Raymond Dubois, zou de stichter en de bezieler worden van de Bosvrienden. Zijn sociaal en onbaatzuchtig engagement, zijn morele correctheid en typerende stiptheid werkten aanstekelijk. Hij was de charismatishe spilfiguur en dank zij hem werden we een groep vrienden. Na de jaarlijkse jogging naar Scherpenheuvel herdenken we hem in de Mariahal. Ondertussen zijn we een heuse vereniging geworden met officiële statuten en 225 aangesloten leden. Er is tevens een sterk samenwerkingsverband met joggingclub Group Tessenderlo en de sportraad van Tessenderlo.