Info                                          home              

Het jaarlijks lidgeld  bedraagt  € 15.
De maat van de T-shirt is uitsluitend ter info (niet verplicht)
(waneer er in de toekomst mogelijk één te koop wordt aangeboden aan verminderde prijs.)
De inschrijvingen zijn alleen geldig indien de betaling gebeurt  op rekening Nr. BE33 7351 4241 1546  van    v.z.w  de Bosvrienden  3980 Tessenderlo

Inschrijvingsformulier  2018

Naam (1)
Voornaam
Geboortejaar
Maat T-shirt
Naam (2)
Voornaam
Geboortejaar
Maat T-shirt
Naam (3)
Voornaam
Geboortejaar
Maat T-shirt
Straat + nr
Postnummer
Woonplaats
Telefoonnummer
E_mail adres
Betaalt samen

 

Deze informatie kan gebruikt worden door derden, indien men hiermee niet akkoord gaat volgens de wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levensfeer, gelieve daarvan melding te maken bij de organisatie.